Heb je vragen? rianne@durfteverbinden.nl

>>Het respecteren van verschillende werkwijzen ho...

Het respecteren van verschillende werkwijzen hoeft het harmoniseren van processen niet in de weg te staan

Het respecteren van verschillende werkwijzen hoeft het harmoniseren van processen niet in de weg te staan

‘Rianne, we komen er niet uit. Als team hebben we afgesproken dat we verschillende werkwijzen respecteren. Dit staat echter haaks op de doelstelling om werkprocessen te harmoniseren. Iets wat we ook echt moeten doen, want nu kunnen we elkaar niet waarnemen tijdens vakanties en ziekte. Help!’

‘Geen stress. Deze twee onderwerpen staan niet haaks op elkaar. Ze versterken elkaar juist en helpen, mits op de juiste manier geïnterpreteerd, bij de realisatie van beiden. Het respecteren van verschillende werkwijzen gaat er over dat ieder mens verschillend is. Dat heeft effect op de wijze waarop hij of zij het werk uitvoert. Dit van elkaar respecteren, betekent niet dat processen niet geharmoniseerd kunnen worden.’

‘Een simpel voorbeeld: Jullie doen jullie werk met een computer. Dat betekent dat iedereen zijn of haar computer aanzet bij aankomst op kantoor. Hoe iemand dat doet, verschilt per persoon. Ik doe dat terwijl ik ook mijn spullen uit mijn tas haal en een praatje maak. Een ander hangt eerst zijn jas op, haalt koffie, gaat achter zijn bureau zitten en zet dan de computer aan. Het één is niet beter dan het ander. Het zijn verschillende werkwijzen met hetzelfde resultaat: de computer staat aan (onderdeel van het werkproces) en het werk kan beginnen.