Menu

De kracht van kwetsbaarheid

De kracht van kwetsbaarheid

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. 
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? 

Maar, wie ben jij om dat niet te zijn? 
Je bent een kind van God. 

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. 
Er is niets verlichts aan je klein maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. 

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. 
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren. 
Die is niet alleen maar in sommigen van ons: die is in iedereen! 

En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. 

Nelson Mandela in zijn inaugurele rede 
Tekst uit ‘De cursus in wonderen’

#durfteverbinden #durfteverbindenmetjezelf #dekrachtvankwetsbaarheid