Menu

Embrace the suck

Embrace the suck

Je hebt het welzijn van je medewerkers hoog in het vaandel. Je vindt werkplezier belangrijk en nu je leidinggevende bent, wil je ook invloed uitoefenen. Je staat immers letterlijk dichterbij de positie waar alles wordt beslist.

De praktijk blijkt weerbarstiger dan jij vooraf had bedacht. Niet iedereen is zo enthousiast als jijzelf. Dat geldt zowel voor het team waar je leiding aangeeft, als het managementteam waar jij onderdeel van bent geworden. Wat nu?

Embrace the suck. Zie de werkelijkheid onder ogen en kom terug op aarde. Dit is waar leidinggeven over gaat. Aan de slag met dat wat er nu is en stapje voor stapje toewerken naar dat waar jij in gelooft en voor staat. 

Dat vraagt van jou:
- Eigenaarschap: Weten wat jij wel en niet oké vindt en op basis daarvan duidelijke grenzen aangeven.
- Verbinding: De communicatiecirkel (uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken) toepassen, zowel in 1 op 1 gesprekken als in teammeetings.
- Bouwen aan (zelf)vertrouwen: zoek een integrity partner. Iemand die je vertrouwt en met wie je kunt sparren, juist als jij het lastig hebt of aan jezelf twijfelt. 

Worstel je hiermee, dan is training of coaching wellicht iets voor jou. Want bedenk je goed, je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

#durfteverbinden #leiderschap