Menu

Grenzen stellen

Grenzen stellen

Grenzen stellen is randvoorwaardelijk voor het creëren van veiligheid en vertrouwen. ‘Maar, ik ben een dienende leider,’ hoor ik je zeggen. ‘Mijn medewerkers krijgen van mij de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig in te vullen hoe ze hun werkzaamheden uitvoeren. Ik vertrouw ze.’

Hartstikke goed.
Toch heb je als leider kaders mee te geven die als houvast kunnen dienen. Kaders op basis waarvan men weet wanneer iets goed of juist niet. Daardoor weten ze wat je van ze verwacht.

Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat je weet waar jouw eigen grens ligt. Iets wat in de praktijk vaak best lastig blijkt te zijn om aan te geven. Zeker als je de neiging hebt om eerst voor anderen te zorgen en daarna pas voor jezelf. Als leidinggevende is er werk aan de winkel als je jezelf hierin herkent.

#durfteverbinden #grenzen #leiderschap