Menu

'Ik zorg dat ik altijd voor mezelf kan zorgen, wat er ook gebeurt'

'Ik zorg dat ik altijd voor mezelf kan zorgen, wat er ook gebeurt'

Als kind kon ze het in de ogen van haar vader nooit goed doen. Haar moeder ook niet trouwens. Die mocht niet werken en was volledig afhankelijk van haar vader. Als klein meisje lag ze in haar bed en luisterde naar de ruzies in huis. Het was toen dat ze zich voornam om later nooit afhankelijk te zijn van een man of wie dan ook: ‘Ik zorg dat ik altijd voor mezelf kan zorgen, wat er ook gebeurt.’

Haar voornemen bracht haar succes en voorspoed. Na haar studie ontvouwde zich een prachtige carrière. En toen kwam die promotie en die nieuwe leidinggevende. Een echte klik hadden ze niet, maar wat kon haar gebeuren...

Alles waar ze jaren complimenten voor had gekregen, deugde ineens niet meer. ‘Waar ze mee bezig was?’, vroeg hij haar. Heel langzaam sloop de angst en de onzekerheid er weer in. Ze ging harder werken en proberen de dingen beter te doen. ‘Het ligt ten slotte aan mij’, dacht ze. ‘Ik ben niet goed genoeg’. Dat ook haar medewerkers en collega’s problemen hadden met deze leidinggevende kon ze -gevangen in haar eigen onzekerheid- niet meer zien. Laat staan dat ze om hulp durfde te vragen.

Ze kreeg hartkloppingen, ging steeds slechter slapen en maakte zich zorgen over het behoud van haar baan. Het was alsof ze terug was in haar kindertijd. Haar man en kinderen maakten zich zorgen, ze was alleen maar met haar werk bezig. ‘Als er iets niet mag gebeuren, dan is het dat ik mijn baan kwijtraak. Ik moet zelfstandig blijven en onafhankelijk.’ zei ze tegen mij. En zo is de cirkel rond en verstoort het voornemen van een klein meisje het leven van de volwassen vrouw.

Persoonlijk leiderschap

Door je verleden te kennen, te begrijpen en te accepteren, kun je in het hier en nu andere keuzes maken en loskomen van de gebeurtenissen en overtuigingen uit het verleden. Er zijn immers meer banen bij verschillende werkgevers dan de baan die deze volwassen vrouw vandaag de dag vervult. Niemand hoeft te blijven werken voor een leidinggevende die jou niet respectvol behandeld.

Natuurlijk, keuzes hebben consequenties. Echter al die consequenties zijn te overzien en in een realistisch kader te plaatsen. Helemaal als je de hulp durft in te schakelen van mensen die je vertrouwt en waarvan je weet dat ze het beste met je voor hebben. Voor jezelf zorgen is iets anders dan gevangen zijn in overtuigingen. Het is iedere keer opnieuw je geschiedenis in je handen nemen, diep zuchten en voor jezelf kiezen met een open hart en een sterke rug.