Menu

Persoonlijk leiderschap vs hiërarchisch leiderschap, is er een verschil?

Persoonlijk leiderschap vs hiërarchisch leiderschap, is er een verschil?

Persoonlijk leiderschap vs hiërarchisch leiderschap, is er een verschil?
 
Als wij het binnen Durf te Verbinden over leiderschap hebben, maken we altijd onderscheid tussen persoonlijk en hiërarchisch leiderschap. Persoonlijk leiderschap zien we als de basis om succesvol te kunnen zijn als individu, team of organisatie. Het betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en je werk in plaats van dat je naar anderen kijkt om het voor jou te regelen. Het is voor ons randvoorwaardelijk voor succes.

Als hiërarchisch leidinggevende komt daar de verantwoordelijkheid bij van voorbeeldgedrag. De wijze waarop jij als leidinggevende gedrag laat zien dat aansluit bij dat wat je aan je medewerkers vraagt, is cultuurbepalend. Staat jouw handelen haaks op de organisatiewaarden en kerncompetenties dan heeft dat effect op jouw geloofwaardigheid en die van de organisatie. Veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid komen daarmee onder druk te staan en daardoor ook het resultaat. Laat beeld en geluid met elkaar kloppen, dan maak je het makkelijker voor jezelf én kom je betrouwbaar over.

#durfteverbinden #leiderschap #succes #persoonlijkeontwikkeling#samenwerken #teamontwikkeling