Menu

Tip: Verwachtingen en intenties bespreekbaar maken

Tip: Verwachtingen en intenties bespreekbaar maken

We ontkomen er niet aan dat er dingen misgaan of dat er teleurstellingen zijn. Vaak blijkt achteraf dat er van alles niet uitgesproken was waardoor partijen die met veel enthousiasme zijn begonnen, achteraf teleurgesteld zijn. Wanneer je vooraf bewust stilstaat bij onuitgesproken verwachtingen en intenties kan dit een wereld van verschil maken voor jezelf maar ook voor de ander.

Stel jezelf vragen als: ‘Wat zijn nou werkelijk mijn verwachtingen en intenties? Wat zijn mijn bedoelingen? Wat wil ik bereiken? Wat verwacht ik daarvoor van mijzelf, en hoe zit dat bij de ander?’

Maak bespreekbaar bij de start van een samenwerking welke verwachtingen en intenties er zijn. Je krijgt dan zicht op dat wat er in de onderstroom speelt. Op dat wat onderling nog niet uitgesproken is en jullie nog niet van elkaar weten. Het is heel belangrijk om helderheid en duidelijkheid te krijgen inzake de taak die je met elkaar gaat aanpakken.

#durfteverbinden #samenwerken #verwachtingen #tip